Radeton Polska

Radeton wprowadza na polski rynek nowe technologie w zakresie trasowania mediów i wycieków wody.

Asterra

Najbardziej zaawansowaną technologicznie metodą rozwiązywania problemów sieci wodociągowej – satelitarna analiza

Aqua-PL

Wytyczanie trasy rur z tworzyw sztucznych.

Dedykowany system do wykrywania i wskazywanie rur wodociągowych.

Fido AI

Lokalizacja wycieków i ich kwantyfikacja.

 

Akustyczna i infrasoniczna analiza sieci.

!!! Nowość !!!

EYECGAS® 2.0

Kamera OGI do optycznego obrazowania wycieków
Więcej informacji

Nowinki WODA

najnowsze wiadomości i technologie z branży

Asterra - Technika kosmiczna w branży wodociągowej

Zdjęcie analizowanego obszaru

Asterra wykonuje zdjęcie terenu w wysokiej rozdzielczości. Następnie poddaje je analizie radiometrycznej, aby dane miały rzeczywistą wartość i nie były zniekształcone.

Korekcja

Surowe dane są przygotowywane do szczegółowej analizy poprzez filtrowanie i oddzielanie sygnałów z budynków i innych obiektów stworzonych przez człowieka, roślinności, obiektów hydrologicznych itp..

Analiza algorytmiczna

W analizie wykorzystuje się monitoring unikalnej „sygnatury” spektralnej wody pitnej pod ziemią, co pozwala odróżnić ją od innych źródeł wody do głębokości 3 m.

Wyniki

Wyniki prezentowane są poprzez dedykowany interfejs graficzny, który pozwala na prezentację potencjalnych wycieków na mapie (GIS). Służy do tego nowoczesna i przyjazna dla użytkownika aplikacja do rejestracji i benchmarkingu usterek.

Firmy wodociągowe coraz częściej wykorzystują technologię satelitarną do analizowania stanu swojej sieci i poszukiwania ukrytych wycieków wody. Istnieją dwa kierunki, które dzielą podejście na dwie grupy. Pierwszym z nich jest wykorzystanie systemu sztucznej inteligencji, który potrafi „nauczyć się” zachowania rurociągu, przewidywać przyszłe awarie i oceniać stan sieci na podstawie zdjęć satelitarnych. Drugi system wykorzystuje aktywną wiązkę do namierzania istniejących wycieków wody – system Asterra.

Poszukiwanie usterek za pomocą analizy satelitarnej sieci wodociągowej Asterra wykorzystuje technologię japońskiego programu kosmicznego JAXA, którego sondy kosmiczne poszukują obecności wody na planecie Mars.

System działa w każdych warunkach pogodowych, a odbicia radarowe wnikają na głębokość do trzech metrów, nawet pod utwardzoną powierzcjnię. Ocena obrazu trwa kilka dni.

Satelita ALOS-2 monitoruje powierzchnię Ziemi z wysokości 628 km za pomocą wiązki mikrofalowej. Następnie Asterra przelicza dane przy użyciu złożonych formuł i identyfikuje potencjalne wycieki wody z sieci wodociągowej. Sensory satelity potrafią rozróżnić rodzaj wody, czy jest to woda powierzchniowa, odpadowa czy pitna. 

Wynikiem analizy obrazu są tzw. punkty zainteresowania (POI), czyli miejsca, w których satelita ujawnił zmianę potencjału dielektrycznego przy kontakcie wody pitnej z glebą. Miejsca te mają promień około 100 m i wymagają sprawdzenia konwencjonalnymi technikami poszukiwawczymi. Punkty te prezentowane są w specjalnym portalu klienta, dostępnym zarówno stacjonarnie w wersji desktopowej, jak i dla zespołów w terenie na urządzeniach mobilnych.

Wiele kilometrów sieci musi zostać skontrolowanych, zanim uda się znaleźć ucieczkę. Ze wsparciem satelitarnym prace poszukiwacze prowadzone są w wytypowanych miejscach (POI) i zamiast całego fragmentu sieci, wystarczy przebadać odcinki po kilkaset metrów z takim samym efektem.

Dzięki technologii satelitarnej Utilis, wystarczy skupić się tylko na ok. 5% całej długości sieci, a efekt jest wielokrotnie wyższy, niż badani całej sieci.

Prawidłową miarą jest zatem porównanie liczby znalezionych usterek na 1 km kontrolowanej sieci lub liczby znalezionych usterek na 1 dzień pracy zespołu poszukiwawczego. W przypadku projektów pilotażowych dobrze sprawdza się również prosta kwantyfikacja wycieków znalezionych w ten sposób.

Prewencyjne wyszukiwanie i badanie sieci odbywają się bowiem „na ślepo” (jeśli mówimy o obszarach o niezerowym przepływie nocnym).

Ciekawe statystyki z zakończonych projektów w Czechach i Słowacji:

Liczba awarii wykrytych przez satelitę: 162

Redukcja strat wody: 38 l/s

Roczna oszczędność m3 wody: 1 198 000 m3

Kluczowym jest ocena efektu zastosowania tej technologii. Błędem byłoby mierzenie sukcesu jako % liczby potwierdzonych POI, który waha się w granicach 50-80%.

Pytanie brzmi, czy satelita mylił się co do znalezionych usterek, czy po prostu nie dysponujemy wystarczająco czułą techniką diagnostyczną, która wykrywa 100% nieszczelności.

O wiele lepiej zmierzyć stan przed i po i porównać wielkość start wody.

Niewątpliwą zaletą tego systemu jest zatem wielokrotny wzrost wydajności zespołów poszukiwawczych. Zamiast wyszukiwania prewencyjnego „na ślepo”, sprawdzane są punkty wytypowane przez satelitę. Zespoły techniczne spędzają w terenie wielokrotnie mniej czasu i znajdują do 5 razy więcej usterek.

Podsumowanie korzyści płynących z technologii satelitarnej

 • Stworzenie planu odnowy infrastruktury wodnej
 • Tworzenie ukierunkowanego planu wyszukiwania = zwielokrotnienie skuteczności zespołów wyszukiwania
 • Wykrywanie problematycznych obszarów, które do tej pory umykały uwadze z powodu „operacyjnej ślepoty”
 • sekwencyjna analiza sieci – określenie odcinków krytycznych
 • Optymalizacja planu konserwacji sieci — zmniejszenie ryzyka i skutków przyszłych wypadków
 • Wybór obszaru do stałego akustycznego monitorowania sieci> natychmiastowe i dokładne wykrywanie nowych wycieków
 • Gwałtowne obniżenie poziomu strat w wyniku zmiany status quo
 • Wielokrotny wzrost efektywności zespołów wyszukiwania

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę poświęconą specjalnie tej technologii.

AQUA -PL

DETEKCJA SIECI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Zasięg Do 400 m

Bez ingerencji w sieć

Bez przerw dostawie wody

Dlaczego warto ?

 • Aqua-PL wyróżnia się na tle alternatywnych technologii (GPR, elektromagnetyczne, akustyczne…)

 • Brak ingerencji w sieć

 • Brak przerwy w dostawie wody wśród abonentów

 • Dyskryminacja (lokalizuje pożądaną sieć)

 • Wykrywanie na dużym zasięgu (do 400 metrów)

 • Wykrywanie głównej rury i rury serwisowej

 • Zautomatyzowana, ergonomiczna, szybka interpretacja diagnostyczna i możliwa do wykorzystania przez
  użytkowników bez doświadczenia

Jak to działa ?

Aqua-PL to dedykowany system do wykrywania i wskazywanie rur wodociągowych.

Jest szczególnie ukierunkowany na sieci z tworzyw sztucznych (PE, PVC), ale nadaje się również do rur
metalowych.

Zebrane dane są przesyłane do tabletu i przetwarzane w czasie rzeczywistym, wyniki wyświetlane są graficznie, co ułatwia i przyjazną użytkownikowi interpretację lokalizacji rur.

 

Łącze radiowe pomiędzy czujnikiem gruntowym a nadajnikiem pozwala użytkownikowi zdalnie sterować trybem wtrysku: Wł./Wył., konfiguracja cykli wtrysku, medium wtrysku,… Funkcja ta umożliwia modyfikację
charakterystyki wtrysku w czasie rzeczywistym zgodnie z do warunków polowych.

Nadajnik może wstrzyknąć sygnaturę z hydrantu przeciwpożarowego lub kolumny pionowej za pomocą
łączników.


Odbiornik to nowa generacja niezwykle czułego mikrofonu naziemnego, który pozwala na precyzyjne wykrywanie
rur z dużej odległości.

Zrealizuj z nami projekt !

Pobierz ulotkę:

Radeton – detekcja sieci!

FIDO AI

AKUSTYCZNA I INFRASONICZNA ANALIZA SIECI

Dokładność >92%

Ciągłe Działanie 24/7

Praca w chmurze

Czym jest FIDO AI ?

 • FIDO to hybrydowy, wielopoziomowy algorytm głębokiego uczenia, który analizuje częstotliwości wibracyjne i funkcje falowe dowolnego pliku audio i kinetycznego na osiem różnych sposobów.
 • Najpierw decyduje, czy sygnał, który analizuje, jest wyciekiem, a następnie oblicza jego prawdopodobny rozmiar w stosunku do linii bazowej.
 • FIDO jest w pełni niezależny od sprzętu i może pracować z danymi z dowolnego czujnika, uwzględniając różne dostępne dane, takie jak informacje o przepływie, ciśnieniu i rozdzielczości wycieków.
 • FIDO jest zgodny z branżowymi protokołami udostępniania danych, ponieważ przetwarza i uczy się zdalnie.
 • Wyszkolony przy użyciu rosnącej biblioteki ponad 2,4 miliona próbek zawierających wycieki i próbki, które nie są wyciekami, algorytm FIDO jest ponad 700 razy szybszy niż ludzie w identyfikowaniu prawdziwych wycieków.
 • Jego dokładność przekroczyła już 92% i rośnie.

Jak to działa ?

Sercem systemu jest oparty na chmurze algorytm FIDO. Pliki audio i kinetyczne z dowolnego zasobu klienta,
takiego jak czujniki, aplikacje innych firm lub własna aplikacja FIDO na smartfony, są automatycznie przesyłane na platformę FIDO w celu analizy.

 

Dostęp do danych klienta odbywa się za pośrednictwem bezpiecznej wymiany danych i nie jest przechowywany przez FIDO Tech.

FIDO natychmiast porównuje nowe pliki z ponad 2,4 milionami zweryfikowanych próbek wycieków i nie
wycieków w swojej rosnącej bibliotece, aby podjąć decyzję o prawdopodobieństwie wycieku i rozmiarze, co po zweryfikowaniu dodatkowo zwiększa jego wiedzę o głębokim uczeniu się i poprawia dokładność.

Kwartalne aktualizacje oprogramowania przechodzą przez szeroko zakrojone testy i rozwój koncepcji offline,
zanim zostaną udostępnione klientom na platformie.

 

FIDO AI to jedyne rozwiązanie do wykrywania wycieków typu data-as-a-service (DaaS), które identyfikuje wycieki i rozmiar wycieków, które mocno wpływają na straty wody

Zrealizuj z nami projekt !

Pobierz ulotkę:

Radeton – analiza sieci

Nowinki WODA

Aqua PL

lokalizator rur plastikowych bez przewodu sygnalizacyjnego

aquapl

W przypadku rur wodociągowych wchodzimy obecnie na rynek z nowością – plastikowym lokalizatorem rur bez przewodu sygnalizacyjnego AQUA PL. To młodszy brat znanego plastikowego lokalizatora rur gazowych (również bez przewodu sygnalizacyjnego). A tak się składa, że ​​jest bardziej zaawansowany pod wieloma względami:

 

– przede wszystkim sposób jego podłączenia nie wymaga bezpośredniego dostępu do rurociągu (w przypadku GasTrackera konieczny jest demontaż gazomierza)

 

– wystarczy zainstalować go na dowolnej armaturze w terenie i sygnał rozchodzi się na ok. 250m w każdą stronę. Po podłączeniu do hydrantu wodnego zasięg namierzania wynosi do 600 m w każdą stronę

 

Obecnie testujemy system w praktyce i bylibyśmy wdzięczni, gdyby te testy odbyły się razem z Państwem w warunkach wodociągowych.Obecnie testujemy system w praktyce i bylibyśmy wdzięczni, gdyby te testy odbyły się razem z Państwem w warunkach wodociągowych.

 

Jeśli chcesz wypróbować lokalizator, powiedz Pepowi:

Menedżer Produktu

Josef Pospíšil

+420 777 766 655

pospisil@radeton.cz

ZONESCAN NB-IoT

Kolejną nowością są stałe czujniki hałasu z nocną korelacją i transmisją z wykorzystaniem sieci NB-IOT. Technologia ta, znacznie ułatwia transmisję danych z trudno dostępnych miejsc, co czyni czujniki idealnym narzędziem do instalacji w infrastrukturze wodnej – we włazach, studzienkach żeliwnych itp.

W webinarium NOWE TECHNOLOGIE ZMNIEJSZANIA STRAT WODY ORAZ DLACZEGO ICH NIE KUPOWAĆ szczegółowo przedstawiliśmy systemy oparte o technologie GPS.

Jednak technologia NB-IOT daje nowe możliwości zastosowania, a wręcz stwarza powód do zakupu czujników ZONESCAN. Można je bowiem bardzo efektywnie stosować „półtrwale”. Ich wdrożenie jest tak łatwe i szybkie, że jeden pracownik jest w stanie przenieść 50-80 czujników w ciągu jednej zmiany. Ponadto niezawodność transmisji na poziomie ponad 96% oraz minimalne koszty eksploatacji (np. akumulator o pojemności 4-5 lat można wymienić bezpośrednio w terenie, nic nie jest nigdzie wysyłane) sprawiają, że czujniki te są naprawdę skutecznym narzędziem do natychmiastowego wyszukiwania usterek sieci – zarówno w celu zapobiegania, jak i wyszukiwania usterek ze zwiększonym przepływem nocnym.

Typowe zastosowania:

 • przypisanie do sekcji niezmierzonych
 • w miejscach z częstym występowaniem usterek
 • śledzenie POI po analizie satelitarnej
 • monitoring stref zaopatrzenia w wodę
 • „naloty dywanowe”

System prześle wyniki nocnego pomiaru i wszystkie istotne korelacje już następnego ranka po wdrożeniu. Zostaną one następnie wyświetlone bezpośrednio na mapach Street View. Nie ma potrzeby wprowadzania żadnych informacji wejściowych dla korelacji, system może je pobrać z samego GIS.

Czujniki działają również w trybie autonomicznym, gdy wykrywają hałasy, analizują widmo i oceniają podejrzane lokalizacje. Jest to szczególnie przydatne w przypadku cichych usterek, które nie mają wystarczającej energii, aby ich dźwięk dotarł wystarczająco daleko do następnego czujnika. Nie da się wtedy skorelować takich wycieków, ale system i tak wykryje tę usterkę.

W przypadku trudnych do usłyszenia usterek działa kolejna „funkcja”, a mianowicie korelacja kilkudniowa. System co noc ładuje szumy do chmury, a ze zgromadzonych danych (np. po 5 czy 30 dniach) dostarcza wielokrotnie więcej informacji i wyłania dużo bardziej przekonujące korelacje.

System można przetestować, prosimy o kontakt z Pepa Pospíšil:

Menedżer Produktu

Josef Pospíšil

+420 777 766 655

pospisil@radeton.cz

mapa nowinki

Typowe zastosowanie przy namierzaniu usterek sieci po analizie satelitarnej, gdy system jednoznacznie i bardzo dokładnie zlokalizował dwa wycieki oddalone od siebie o ok. 5 m (zweryfikowane).

Satelitarna technologia wykrywania wycieków i nasze doświadczenia

Zrealizowaliśmy 25 projektów wykrywania nieszczelności z wykorzystaniem technologii satelitarnej i chcielibyśmy podzielić się z Tobą pewnymi >>spostrzeżeniami<< .

kopie-souboru-home-top-image

vGIS — technologia, która widzi pod ziemią

Podczas wiosennego szkolenia pokazaliśmy pracownikom firm wodociągowych korzystającym z lokalizatorów zupełnie nową >>technologię<< , która otworzyła im oczy.

Jesteś zainteresowany współpracą? Nie wahaj się z nami skontaktować.

Radeton w Polsce

Jakub Kaczyński – Country Manager

telefon: +48 503 589 801

e-mail: kaczynski@radeton.pl

 

Radeton s.r.o. CZ

info@radeton.cz

+420 543 257 777